İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

keyboard_arrow_leftGeri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür: Timuçin BİNGÖL
e-posta: info@nazilli.bel.tr
Telefon: 444 1 391
Dahili: 240 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Müdürlüğümüzde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, İmar Durumu, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmekte, KUDEB Yönetmeliği kapsamında Kurul adına işlemler yürütülmekte, 4708 sayılı yasa kapsamında Yapı Denetim Hakediş ödemeleri yapılmakta ve yapılan işlemlere ilişkin arşiv işlem dosyaları oluşturularak saklanmaktadır.