Etüt ve Proje Müdürlüğü

keyboard_arrow_leftGeri

Etüt ve Proje Müdürlüğü

Müdür: Mustafa Bahadır ÇİMEN
e-posta: info@nazilli.bel.tr
Telefon: 444 1 391
Dahili: 444 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Belediye sorumluluk alanında, başta 3194 sayılı "İmar Kanunu ve Yönetmelikleri" olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yine yasada tanımlandığı şekliyle ; "Bölge halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen ve bu amaçla bölgenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerine alternatif çözümler oluşturmak suretiyle, arazi kullanımı, koruma kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren "İmar Planları" nı, hazırlamak veya yürürlükte bulunan imar planlarında oluşan gereksinimler doğrultusunda müdahale etmek" Etüd Proje Müdürlüğü'müzün görevidir.