Destek Hizmetleri Müdürlüğü

keyboard_arrow_leftGeri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür: Mümtaz ÜSTÜN
e-posta: info@nazilli.bel.tr
Telefon: 444 1 391
Dahili: 160 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Nazilli Belediyesi, bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idaredir. Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 Sayılı "Kamu ihale Kanunu" ve 4735 Sayılı "Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu" nda belirtilen esas ve usullere göre yürütülür. Nazilli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunu ve bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti gösterir. Belediyemizin sahip olduğu malzeme araç - gereç tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanıma arz edilmiştir. İdarenin sahip olduğu iş gücü, makine ve ekipmanlarından öncelikle faydalanmak kaydıyla hizmetler yürütülmektedir. Belediyemizin imkânları ile yapılamayan hizmetleri, yasalar çerçevesinde piyasadan temin etmektedir.