Vizyon

Katılımcı, şeffaf, güvenilir, çağdaş belediyecilik anlayışıyla hizmet kalitesini yükselterek uluslar arası standartlara ulaştırmak.

Misyon

Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle tarih ve kültürümüze sahip çıkarak katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kentsel gelişim seviyesini ve nazilli halkının yaşam kalitesini arttırmak.

Nazilli Belediyesi,

  • Sahip olduğu tabii, kültürel, toplumsal zenginlikleri gelecek kuşaklara aktaracak şekilde sürekli gelişimi,
  • Kaynaklarından azami düzeyde fayda sağlamayı,
  • Hizmet sunumunda adil ve şeffaf olmayı,
  • Paydaş odaklı yönetimi,
  • Mükemmeli hedefleyen müessir ve nitelikli belediyeciliği,
misyon edinmiştir.