Uluslararası kalite standartlarında belediyecilik hizmetleri sunmak,

Katılımcı yerel yönetim anlayışı ile çözüm odaklı, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetime sahip olmak,

Teknolojiyi yakından takip ederek Nazilli insanının azami düzeyde yararlanmasını sağlamak,

Tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanımını sağlamak,

Doğal, tarihi, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak,

Nazillilerin katılımı ile çevreye duyarlı sürdürülebilir kalkınma sağlamak,

Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,

Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek,

İnsan odaklı ve yenilikçi hizmet üretmek,

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile pozitif farkındalık sağlamak,

Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak,

Güler yüzle karşılamak, gülen yüzle uğurlamaktır,