Bahadır Çimen

Etüd Proje Müdürü

0 (256) 313 20 28 Dahili: 150

info@nazilli.bel.tr

İlçemizin daha sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir olmasını, modern ve planlı gelişmesini, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin koruma - yenileme prensiplerini planlarla belirleyerek geleceğe aktarılmasını sağlamak amacı ile müdürlüğümüz; idari, teknik ve mekânsal​ yapılanmasını hızla tamamlamıştır. Başkanlık makamının planlı gelişmeye verdiği önem ve destek ile 2007 yılında da ilçemizde planlama seferberliği başlatılmıştır. İlçe bütününde imar planı yapılacak bölgeler; sorunlu alanlar öncelik sıralaması koşullarına göre etaplara ayrılmış, kentsel tasarım ve yenileme projelerine başlanmıştır.​