Erkan Özdemir

Zabıta Müdürü

0 (256) 313 20 28 Dahili: 120

info@nazilli.bel.tr

Zabıta Müdürlüğü;

Belediyemizin lokomotif birimi konumunda ilçe halkının huzur ve sükûnunu sağlamaya çalışmakta, sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçların giderilmesi için hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz ilçe yaşayanlarına, Altın Şehir'de layık oldukları yaşam kalitesini sunmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaları yaparken gerekli her türlü hizmetin yerine getirilmesi için ekiplerimiz; devriye, karakol ve motorize devriye olarak ayrıca gerekirse emniyet güçleri ile müştereken karşılaştıkları olumsuzluklara yerinde müdahale ederek hizmetin devamlılığını sağlamaktadır.

Dünyada bütünlük anlayışının değiştiği çağımızda, belediyeciliğin hızlı bir değişim gösterdiği gözlenmekte ve bu değişimin ilk yansımalarının yaşandığı Zabıta Müdürlüğü'nde de bütün teknolojik imkânlar, eğitim olanakları kullanılarak uyum ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. İletişimin en önemli yönetim fonksiyonu olarak ön plana çıktığı günümüzde personelimizin bilgi, donanım ve performanslarını artırıcı çalışmalar yapılmakta, gelişimleri sağlanmaktadır.

Nazilli bulunduğu coğrafi ve kültürel konum itibari ile gerek yaşayanlarının gerekse Nazilli’nin sürekli gözü üzerinde olan bir ilçesidir. Bu sebeple, yapılan hizmetler de ön plana çıkmaktadır. Zabıta Müdürlüğü, yaptığı uygulamalarda genelde ilk ve örnek olma özelliklerini taşımakta, dolayısıyla belediyecilik hizmetlerindeki değişimin yansıyan yüzü olmaktadır.

Bilgi ve refah seviyesi yükselen bir toplumda etkin, verimli, kaliteli hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini daha da artırmak için öncü uygulamaları ile çalışmalarına devam edecektir.​