Sevkan Pekuğur

Fen İşleri Müdürü

0 (256) 313 20 28 Dahili: 140

info@nazilli.bel.tr

Nazilli Belediyesi’nin amaçları, prensipleri ve politikaları çerçevesinde görevi, İlçemizin doğal, tarihi ve, İlçemizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak kentsel ve sosyal gelişme sürecinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı faaliyet ve hizmetlerini halkımızın kullanımına çağdaş ve kaliteli olarak sunmaktır.

  Fen İşleri Müdürlüğü olarak yapılan faaliyet ve hizmetler;

 • Nazilli İlçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanların düzenlenmesi, bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak, imar planında açılması öngörülen imar yollarını açmak.
 • İhtiyaç duyulan belediye hizmet binaları, kültür merkezleri, spor merkezleri, yaşam merkezleri, bilgi evleri, kadın sığınma evleri, öğrenci konuk evleri, katlı oto park yapıları, spor tesisleri, muhtarlık binaları, sağlık ocağı v.s. yapıları projelendirip yapmak.
 • İhtiyaç halinde betonarme istinat duvarları, dekoratif taş duvar, beton ve/veya doğal malzeme kullanarak yol tretuvar düzenlemesi yapmak.
 • Görüntü kirliliğine neden olan havai enerji hatlarının yer altına alınmasına katkıda bulunmak.
 • Üst yapısı deforme olmuş asfalt kaplamalı yolların asfalt kaplamalarını yapmak, korunması gereken kültür varlıklarının ihtiyaç halinde restorasyon ve sağlamlaştırma işlerini yapmak.
 • Alt yapı yönergesine uygun alt yapı çalışmalarının belediye kontrolünde ruhsatlı olarak sürdürülmesini sağlamak.
 • Şahıslara ve alt yapı kurumlarına kazı ruhsatı vermek, ruhsatsız kazıların tespiti ve gerekli hukuki işlemleri yürütmek.
 • Ham yollarda gerekli kırmızı yol kodunun verilmesi.
 • Yeni bina yapacakların yol katılım iştirak paylarını hesaplamak, kamuya ait yollardaki işgalli yapıların kaldırılması için gerekli hukuki işlemleri yürütmek, ilçemizdeki mevcut okulların ve dini tesislerin bakım onarımına katkıda bulunmak temel görevleri arasında olup, bu çerçevede sağlıklı yaşanabilir bir kent olması için her türlü çalışmayı yasalar kapsamında yapma sorumluluğunu üstlenir.