Koray Öden

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

0 (256) 313 20 28 Dahili: 240

info@nazilli.bel.tr

​​​​İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Nazilli’de ki tüm imar uygulamalarının takibini yürütür.

  • Bölgedeki imar planlarına göre imar durumu düzenler,
  • Kot kesit, inşaat istikamet rölevesi, ada ve ağaç revizyonlarını düzenler.
  • Tevhit, ifraz, kamu alanı terkinleri ve irtifak tesisi oluşturma işlemlerini yürütür.
  • Bu işlemlerle ilgili Belediye Encümeni'nce karar çıkmasını sağlar, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör projelerini; yasalar, yönetmelikler ve imar planlarına göre inceleyerek, onaylar ve ruhsat verir.
  • Her türlü tehlikeli yapı ve eski eserleri statik yönden inceleyerek statik raporlar düzenler.
  • Zemin ön bilgi formu düzenler ve hazırlanan zemin etütlerinin kontrolünü yapar, onaylar.
  • Taşınmaz Kültür Varlıkları'na ait eski eser envanteri oluşturulması çalışmalarını yürütür ve bu eserlerle ilgili anıt sicil fişlerini oluşturur.