Mehmet İmreoğlu

Yazı İşleri Müdürlüğü

0 (256) 313 20 28 Dahili: 230

info@nazilli.bel.tr

Yazı İşleri Müdürlüğü;

  • Belediye meclisinin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteği vermek ve meclis işlemleriyle birlikte belediye meclis üyelerinin özlük islerini yürütmek,
  • Gelen ve giden evrakları kontrollü bir şekilde teslim almak ve ilgili birimlere göndermek,
  • Kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak,
  • Belediye encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolüyle, encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmek,
  • Belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için onların müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmak,
  • Kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak.