Fatih Erdemir

Hukuk İşleri Müdürü

0 (256) 313 20 28 Dahili: 253

info@nazilli.bel.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğü; prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve belediye başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;

  • ​Belediyenin kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki anayasa, kanunlar, tüzükler ile yönetmenliklere göre belediye başkanınca verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmekten,
  • ​Belediye başkanı adına tüm yargı mercilerinde, belediye tüzel kişiliğini temsil etmekten,​
  • ​Açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamaktan,
  • ​Belediye başkanı adına ait her türlü idari tasarruf ve hukuksal işlemlerin hukuka uygunluğunu tespit etmekten,
  • ​Belediyenin faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığını yapmaktan,
  • ​Kurumun yasal takibe intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili hukuk ve ceza davalarıyla, icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini ekibi ile birlikte sağlamaktan,
  • ​İlgili yasalar ve mevzuat çerçevesinde kurum menfaatlerini gözeterek belirlemekten, doğrudan başkan yardımcısına karşı sorumludur.