Emel DENİZ

Özel Kalem Müdürü

0 (256) 313 20 28 Dahili: 101

info@nazilli.bel.tr

Aşağıda belirtilen görevler, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülür:

    Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

  • Çeşitli toplantılar düzenlemek.
  • Belediye birimlerinin aylık faaliyet raporlarını hazırlamak.
  • Belediyeye ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak için gerekli düzenlemeler yapmak.
  • Başkanın çalışma programını düzenlemek.
  • Başkanı ziyarete gelen vatandaşların gerekli kayıtlarını tutarak şikâyet, dilek ve önerilerin ilgili birime gönderilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  • Kendisine intikal eden haberleri ve bilgileri süzgeçten geçirerek en seri şekilde ilgililerine ulaştırmak.
  • Başkan tarafından yapılacak sunumlarda gerekli hazırlıkları yapmak.
  • Başkan, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, şoförleri ile başkan yardımcıları ve başkan danışmanlarının yönetici asistanlarının iş ve işlemlerini takip etmek.