Evlenmek İçin Başvuruda Bulunan Çiftlerden İstenen Belgeler

Belediyemize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Nazilli'de ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.


 • Evlenecek çiftler birlikte müracaat edecektir
 • Nüfus cüzdanları aslı ve birer adet fotokopisi

  Resimli, Son (10) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği. (Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz)

 • Evlenme Yaşı

  18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler;
  a) 17 Yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile
  b) 16 Yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı"ile evlenme başvurusu yapılır.

 • Fotoğraf

  Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş örtülü olabilir), poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.

 • Sağlık Raporu

  Aile hekiminden alınacak, kan tahlili (Talasemi) testi. Aile hekimlerinden resimli mühür ve imza ile tasdikli son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.

 • Evlenme Ehliyet Belgesi

  Nüfus Müdürlüğünden çıkartılmaktadır.

 • Özel Belgeler

  İddet Kararı: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.
  Bekarlık ve Doğum Belgesi: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda Memurluğumuzdan bilgi alınabilir.​

 • Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi

  Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.

  Bu nedenle; Nüfus müdürlüğünden versiyon 2 Çok dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.​

 • Vekaletname

  Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır.

  Evlendirme yönetmeliği Madde 17. Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri Nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. (Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)​

Teklifler 2019 Yılı Ücret Tarifeleri
Oda Nikahı Ücreti 211 TL
Dışarıda Nikah Ücreti (Düğün Salonları) 461 TL
Evlenme İzin Belgesi 100 TL