Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Ait İstenen Belgeler


 • Müracat Formu (Belediye Veznesinden)
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İkametgah
 • Esnaf Sicil Kaydı
 • Şirketlerde Ana Sözleşme ve İmza Sirküleri
 • Kimlik Fotokopisi
 • Sağlık Raporu
 • Ustalık Belgesi (Kapsamdaysa)
 • Yangın Söndürücü Faturası (6lt)
 • Numarataj Belgesi (2.kat)
 • Naylon Telli Dosya
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • (26x35) Torba Zarf

Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İstenen Belgeler


 • Müracat Formu (Belediye Veznesinden)
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İkametgah
 • Esnaf Sicil Kaydı
 • Şirketlerde Ana Sözleşme ve İmza Sirküleri
 • Kimlik Fotokopisi
 • Sağlık Raporu
 • Ustalık Belgesi (Kapsamdaysa)
 • Yangın Söndürücü Faturası (6lt)
 • Naylon Telli Dosya
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • (26x35) Torba Zarf
 • Yangın Önlem raporu (G.S.M)

Umuma Açık İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Ait İstenen Belgeler


 • Müracat Formu (Belediye Veznesinden)
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi (Aslı Görülecek)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İkametgah
 • Esnaf Sicil Kaydı
 • Sabıka Kaydı
 • Şirketlerde Ana Sözleşme ve İmza Sirküleri
 • Kimlik Fotokopisi
 • Sağlık Raporu
 • Yangın Söndürücü Faturası
 • Kat Maliklerinden Muvafakkatname
 • Numarataj Belgesi
 • Mesafe Krokisi
 • Naylon Telli Dosya
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • (26x35) Torba Zarf
 • Yangın Önlem Raporu

Mesul Müdürlük


 • Noterden Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 • İşyeri Ruhsat Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Dilekçe (2 Adet)
 • Sabıka Kaydı
 • İkametgah
 • Sağlık Raporu
 • Kimlik Fotokopisi

Notlar

Müracatlarda ruhsat sahibinin şahsen veya iş takip edenin vekâleti ile birlikte gelinmesi rica olunur.

Yasal Uyarı: T.C. kimlik numarası ile yapılan başvurularda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve türk ceza kanununa göre işlem yapılır.