Yapı Kullanım İzin Belgesi

 • Tapuya güncel tapu değişiklik yoktur vizesi
 • ASKi kanalizasyon bağlantı belgesi
 • İşgaliye borcu olmadığına dair yazı
 • Çevre temizlik ve emlak vergisi borcu yoktur yazısı
 • Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi yazısı
 • SSK dan ilişik belgesi
 • ASKİ alt yapı katılım harcı
 • Varsa sığınak raporu
 • İş bitirme tutanağı
 • Enerji kimlik belgesi
 • Harç ve ücretler
 • İskan dilekçesi
 • Yapı kullanma izin belgesi istenilen yere gidilerek yerinde tespit
 • Hizmetin tamamlanma süresi: Tüm evrakların eksiksiz tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir

İnşaat Ruhsatı

 • Mimari CD
 • Dilekçe
 • Vekaletname
 • Tapu 1 aylık vize
 • İmar durumu 1 yıllık vize
 • Aplikasyon krokisi
 • TUS dosyası yapı yeri ölçü krokisi kot krokisi
 • Gerekli ise kitle tastiği
 • Gelir müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı
 • Gerekli ise yapı yıkım izni
 • Yapı Denetim Evrakları
  • Y.B.İ.F.
  • Yapı denetim izin belgesi
  • Mal sahibiyle yapı denetim arasındaki sözleşme
  • Vergi levhası
  • İmza sirküsü
  • İmza yetkilisinin nüfus fotokopisi
 • Banka dekontu

   Müteahhit Mal Sahibi İse

  • Ticaret Odası kaydı
  • TC kimlik no
  • Vergi mükellef belgesi
  • Noter onaylı taahhütname (inşaatın sorumluluğunu aldığına dair)
  • Müteahhit Firma İse

  • Mal sahibiyle müteahhit arasındaki sözleşme
  • Vergi levhası
  • İmza sirküsü
  • Ticaret Odası kaydı
  • İmza yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yapı Denetim Onaylı Projeler

  • Mimari
  • Betonarme + statik
  • Sıhhi tesisat (ASKİ ve Fen İşleri onaylı)
  • Elektrik (TEDAŞ ve TELEKOM onaylı)
  • Zemin Etüdü
  • Isı yalıtım hesapları
  • Elektrik asansör projeleri
  • Makine asansör projeleri
  • Oda belgeleri

  • İnşaat Mühendisi
  • Mimar
  • Makine Mühendisi
  • Elektrik Mühendisi
  • Geoteknik Mühendisi
  • Jeoloji Mühendisi
  • Jeofizik Mühendisi
 • Gerekli ise otopark dekontu
 • Şantiye şefi müteahhit sözleşmesi
 • Şantiye şefinin oda belgesi + T.C. kimlik numarası
 • Gerekli ise istinat duvarı projesi ve ruhsatı
 • Gerekli ise ÇED raporu
 • Hizmetin tamamlanma süresi: Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

İmar Durumu

 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • Mal sahibi değil ise vekaletname
 • Hizmetin tamamlanma süresi:Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

Numarataj

 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • İmar Durumu
 • Numarataj krokisi
 • Mal sahibi değil ise vekaletname
 • Hizmetin tamamlanma süresi:Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

Kırmızı Kot ve Yol Katılım

 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • Aplikasyon
 • İmar durumu
 • Hizmetin tamamlanma süresi:Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

Temek - Subasman - Aplikasyon Vizesi

 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • İnşaat ruhsatının aslı
 • Subasman vizesinde yapı denetimin sakınca yoktur yazısı
 • Hizmetin tamamlanma süresi:Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

Tus Dosyası

 • Dilekçe, teknik rapor, H.K.M.O. tip imar yönetmeliği şartnamesine ilişkin sözleşme
 • Oda sicil kayıt belgesi
 • Durum haritası
 • Yapı yeri uygulama krokisi
 • Poligon rapor krokisi
 • İmar durumu
 • Aplikasyon krokisi
 • Tapu senedi
 • Yapı yeri uygulama sorumluluğu ve yapım kontrol belgesi
 • Taahütname
 • Hizmetin tamamlanma süresi:Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.