696 Sayılı KHK gereği işçi statüsüne geçiş sınav takvimi.

2.03.2018

Nazilli Belediye Başkanlığı Bünyesinde Hizmet Alımı İle Çalışan Personelin İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Duyurusu


  • 696 Sayılı KHK gereği işçi statüsüne geçiş sınav takvimi.

İLAN METNİ

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen, Geçici 24’üncü maddede belirtilen, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Tebliğin, Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı başlıklı 39’uncu maddesi uyarınca, ekte sunulan listelerde sınava katılması uygun görülen personelin;

Sınav günü ve saatinde, sınav yerinde hazır bulunmaları, yanlarında kimlik belgesi bulundurmaları ve öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi, kimlik belgesi fotokopisi getirmeleri gerekmektedir. (Yazılı sınava girecek personelin sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde bulunmaları yanlarında kurşun kalem ve silgi getirmeleri.)

Her türlü görüntü ve ses kayıt cihazı (cep telefonu, kamera vb) sınav salonuna alınmayacağından getirmemeleri önemle rica olunur.

Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur.

İlan metnini görüntülemek için tıklayın

Yalnızca uygulamalı sınava girecekler listesi

Yalnızca yazılı sınava girecekler listesi

Yazılı ve sözlü sınava girecekler listesi

 

Diğer Haberler