Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personelin Başvuru Sonuçları ile İlgili Duyuru

12.02.2018

Nazilli Belediye Başkanlığı Bünyesinde Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personelin Başvuru Sonuçları ile İlgili Duyuru


  • Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personelin Başvuru Sonuçları ile İlgili Duyuru

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126’ıncı maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24. maddenin uygulanmasına dair 01/01/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin; 28, 29, 30, 32, 33 ve 34’üncü maddeleri uyarınca İdaremizce yapılacak işlemler tamamlanmış olup başvuruların incelenmesi neticesinde 596 kişinin başvurusu kabul edilmiş, 43 kişinin başvurusu reddedilmiştir.

Tebliğin 36’ıncı maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca sınava girme hakkı elde edemeyenler ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde itiraz komisyonuna yazılı olarak başvuruda bulunabileceklerdir. 12/02/2018

 

Ekler

  1. İlan Metni
  2. Başvurusu kabul edilenler listesi
  3. Başvurusu kabul edilmeyenler listesi

Diğer Haberler