Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazlar, AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır.

3.01.2017

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır.


  • Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazlar, AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır.

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarıncaAÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır.

19.01.2017 tarihinde satışa çıkarılacak olan taşınmazların bulunduğu mevki, niteliği, yüzölçümü, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.İhaleye iştirak edeceklerin;

  • -İkametgah belgesi,
  • -Kimlik belgesi ve fotokopisi, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge,
  • -Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tarafından tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi sunmaları
  • -Belediyemize borcu olmadığına dair yazı,
  • -Şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu,
  • -Geçici teminatı yatırdığına dair makbuzu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:

1- Tedavüldeki Türk parası,
2- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları) İhale Komisyonunda ibraz etmeleri gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır.Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz.

Satış şartnamelerinde belirtilen ve satışa çıkartılan ada ve parsellerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.İhale dökümanı satış bedeli her bir dosya için ayrı ayrı 250,00-TL'dir.İhale dökümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dökümanını satın alması zorunludur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları duyurulur.

BULUNDUĞU
MAHALLE/ MEVKİ
NİTELİĞİ
YÜZöLÇÜMÜ
İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDELİ
(KDV Hariç)
GEÇİCİ TEMİNATI
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok zemin kat 1 B.B) Daire 128,00 m2 15:00 160.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.800,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok zemin kat 2 B.B) Daire 128,00 m2 15:01 150.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.500,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 1.kat 3 B.B) Daire 128,00 m2 15:02 170.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 5.100,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 1.kat 4 B.B) Daire 128,00 m2 15:03 160.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.800,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 2.kat 5 B.B) Daire 128,00 m2 15:04 170.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 5.100,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 2.kat 6 B.B) Daire 128,00 m2 15:05 160.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.800,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 3.kat 7 B.B) Daire 128,00 m2 15:06 170.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 5.100,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 3.kat 8 B.B) Daire 128,00 m2 15:07 160.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.800,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 4.kat 9 B.B) Daire 128,00 m2 15:08 170.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 5.100,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 4.kat 10 B.B) Daire 128,00 m2 15:09 160.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.800,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 5.kat 11 B.B) Daire 128,00 m2 15:10 165.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.950,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (A Blok 5.kat 12 B.B) Daire 128,00 m2 15:11 155.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.650,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (B Blok zemin kat 1 B.B) Daire 128,00 m2 15:12 150.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.500,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (B Blok zemin.kat 2 B.B) Daire 128,00 m2 15:13 150.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.500,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (B Blok 1.kat 3 B.B) Daire 128,00 m2 15:14 160.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.800,00-TL
Yıldıztepe Mahallesi 1023 Ada 55 Parsel (B Blok 1.kat 4 B.B) Daire 128,00 m2 15:15 160.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 4.800,00-TL
YEŞİL 1221 ADA 141 PARSEL Zemin kat 1 B.B Daire 121.00m2 15:16 120.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 3.600,00-TL
YEŞİL 1221 ADA 141 PARSEL Zemin kat 2 B.B Daire 121.00m2 15:17 120.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 3.600,00-TL
YEŞİL 1221 ADA 141 PARSEL 1 kat 3 B.B Daire 121.00m2 15:18 120.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 3.600,00-TL
YEŞİL 1221 ADA 141 PARSEL 1 kat 4 B.B Daire 121.00m2 15:19 120.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 3.600,00-TL
YEŞİL 1221 ADA 140 PARSEL Zemin kat 1 B.B Daire 121.00m2 15:20 120.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 3.600,00-TL
YEŞİL 1221 ADA 140 PARSEL Zemin kat 2 B.B Daire 121.00m2 15:21 120.000,00-TL (%1 KDV uygulanacaktır.) 3.600,00-TL
KARAÇAY 760 ADA 48 PARSEL Arsa 299,16m2 15:22 75.000,00-TL (KDV uygulanmayacak) 2.250,00-TL
DALLICA 784 PARSEL Sebze Bahçesi 1.900,00m2 15:23 415.000,00-TL (KDV uygulanmayacak) 12.450,00-TL
İSABEYLİ 153 ADA 3 PARSEL Arsa 270,33m2 15:24 82.000,00-TL (KDV uygulanmayacak) 2.460,00-TL
HAMİDİYE 110 PARSEL Tarla 10.000,00m2 15:25 53.000,00-TL (KDV uygulanmayacak) 1.590,00-TL
DURASALLI 130 ADA 3 PARSEL Tarla 4.738,47m2 15:26 57.000,00-TL (KDV uygulanmayacak) 1.710,00-TL

Diğer Haberler